Willems & Van Neck is een vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma, een associatie (in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen) met zetel te 9300 AALST, Albert Liénaertstraat 18A, tel. 00 32 (0) 53 70 84 43, fax 00 32 (0) 53 70 84 43 en mail: [email protected].

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0 472 240 144 en haar BTW nummer is BE 0472.240.144. Willems & Van Neck is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde.

Het kantoor werkt onder de benaming “Interius advocaten”. “Interius” werd als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

De vennoten zijn advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van de Dendermonde. Zij doen een beroep op advocaten niet-vennoten. De advocaten niet-vennoten kunnen wisselen en wordt geüpdatet gehouden op de website van Interius Advocaten, www.interius.be.

Mr. Filip Willems en Mr. Freek Van Neck oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van Willems & Van Neck VOF. Zij oefenen beide hun beroep uit onder de vorm van een BV, namelijk de BV Filip Willems, met zetel te 9300 Aalst, Hof Somergem 32,  KBO 0476.231.101 en de BV Freek Van Neck, met zetel te 9300 Aalst, De Visscherestraat 7, KBO 0477 612 261.

De advocaat-medewerker van het kantoor is Mr. Florence Lefère, met kantoor aan het Albert Liénaertstraat 18A te 9300 Aalst, en ingeschreven in de Kbo onder het nummer BE 0507.964.155.

De belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit van Willems & Van Neck en het doel van de vennootschap is de uitoefening door de vennoten van het beroep van advocaat, voor haar rekening, evenals de uitoefening van gerechtelijke mandaten die aan de leden van de vennootschap of de medewerkers ervan zouden worden toevertrouwd, alsook bemiddelingsopdrachten en arbitrage-opdrachten en in het algemeen alle beroepsactiviteiten van de vennoten verenigbaar met het beroep van advocaat.

De beroepsaansprakelijkheid van Interius advocaten, haar vennoten en haar medewerkers is verzekerd bij Amlin Corporate Insurance (makelaar J. Van Breda Risk & Benefits, Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) met volgende waarborg: € 1.250.000 per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van € 2.500. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de overeenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De algemene voorwaarden van Interius advocaten zijn beschikbaar op deze website (www.interius.be) in het Nederlands. La version française des présentes conditions générales est disponible à première demande. The English version of these general terms and conditions is available upon request. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot bovenvermeld mailadres : [email protected].

Het volledige informatiedocument van Interius advocaten vind je hier.

image_pdfimage_print