B2C-incasso: hoe pak je wanbetaling door particulieren aan?

B2C-incasso: hoe pak je wanbetaling door particulieren aan?

Wanbetaling door particulieren ga je best te lijf met de hulp van een incassobureau. En dan komt een gespecialiseerde partij als Invordering als geroepen. Soms blijven betalingen uit, en ben je genoodzaakt verdere stappen te zetten om aan je geld te geraken. Je kan dit eerst buitengerechtelijk aanpakken. Helpt dit niet, dan is er ook een gerechtelijke piste die je kan bewandelen. Je hebt bij wanbetaling bovendien recht op specifieke vergoedingen in een Business-to-Consumer-omgeving (B2C). In de onderstaande blog bespreken we hoe je best te werk gaat en welke vergoedingen je kan claimen.

B2C-incasso: hoe pak je wanbetaling door particulieren aan?
B2C-incasso: hoe pak je wanbetaling door particulieren aan? Schakel een professioneel incassobureau als Invordering in.

Zet je algemene voorwaarden op punt

Het is belangrijk dat je klant de algemene voorwaarden van je bedrijf aanvaard heeft, liefst bevestigd met een (digitale) handtekening. Want als deze op punt staan, en dat check je best met een professional zoals Invordering, kan je daarmee intresten en een supplementaire schadevergoeding bekomen.

Intresten en schadebedingen moeten wel redelijk zijn. Indien ze buiten proportie zijn, kan een rechtbank deze ook herleiden. Over het algemeen wordt een schadebeding van maximaal 10% aanvaard, met een maximum van 2.500 euro. De intresten worden ook dikwijls beperkt.

Heb je geen algemene voorwaarden? Dan kan je enkel de wettelijke intresten van 1,75% aanrekenen en dat pas van de dag van de aanmaning  en geen schadebeding eisen. Je doet er dus goed aan om je algemene voorwaarden duidelijk op papier te zetten en jezelf te beschermen tegen wanbetalers.

Minnelijke invordering buiten het gerecht

Het is vanzelfsprekend dat je de relatie met je klant gezond en aangenaam wil houden. Daarom haal je bij wanbetaling ook niet meteen het grof geschut boven, maar ga je eerst op een zachte manier te werk. Werd de betaaltermijn overschreden, dan stuur je best eerst een aanmaning naar de consument. Helpt dit niet? Steek de hoofden bij mekaar, bespreek de situatie en zoek naar een gepaste oplossing. Blijft de betaling nog steeds uit, schakel dan een specialist in van Invordering.

Procedure via het gerecht

De invordering van onbetaalde facturen in een B2C-context gebeurt klassiek voor de rechtbank. Vooraleer een gerechtelijke procedure op te starten via een dagvaarding, wordt de klant nog een allerlaatste keer in gebreke gesteld. Blijft de vraag tot betaling onbeantwoord, dan wordt de consument gedagvaard en is het aan de rechter om de zaak te bestuderen en te beoordelen. Hierbij kent de rechter ook een rechtsplegingsvergoeding toe. Dit is een extra bedrag dat je ontvangt en dat stijgt naargelang de hoogte van het bedrag.

Na het vonnis belandt het dossier op het bord van de gerechtsdeurwaarder. Hij ziet toe op de uitvoering van het vonnis en zal proberen openstaande facturen te recupereren. Deze kosten zijn terug te winnen van de wanbetaler.

Ruik je onraad? Incassobureau Invordering is jouw geschikte partner

Wil je met een gerust gemoed ondernemen, zorg er dan in de eerste plaats voor dat je algemene voorwaarden op punt staan en helder omschreven zijn. Neem daarvoor een professionele partner onder de arm: contacteer incassobureau Invordering. Heb je te maken met een hardnekkige wanbetaler, dan zetten we samen met jou verdere (gerechtelijke) stappen. Wij zoeken naar de beste oplossing, want het innen van onbetaalde facturen is nu eenmaal maatwerk.