Wanbetaling in een overheidscontext: hoe pak je dit aan als ondernemer?

Wanbetaling kan zich naast een B2C– of B2B omgeving ook voordoen in een business-to-governmentomgeving (B2G), of overheidscontext. Dan hebben we het over ondernemingen die zich focussen op de verkoop van producten en diensten aan overheidsinstellingen. Uit een recent betaalrapport van Graydon blijkt dat de betaalhygiëne tussen overheid en ondernemingen er wel op vooruit gaat. En dat is goed nieuws, want KMO’s hebben in economisch woelige tijden die extra ademruimte vanuit de overheid nodig. Maar er is marge voor verbetering. Uit cijfers blijkt dat nog steeds 1 op de 10 facturen minstens 90 dagen na vervaldatum en soms helemaal niet betaald worden. Wat kan je doen in geval van laattijdige betaling? Op welke intresten, schadevergoedingen en andere aankleven heb je recht in een handelsrelatie met de overheid? We bekijken het nader in deze blog.

Wanbetaling in een overheidscontext: hoe pak je dit aan als ondernemer? In deze blog bekijken we op welke intresten en schadevergoedingen je recht hebt.

Betalingstermijnen en vergoedingen

  • Forfaitaire vergoeding

De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties uit 2002 bracht een aanzienlijke verbetering in het betalingsgedrag van overheidsklanten met zich mee. Dit effect werd nog meer versterkt door een wetswijziging in 2011. De voornaamste realisatie was de kortere betalingstermijn van 30 dagen. Afwijkingen tot 60 dagen zijn mogelijk, mits duidelijke contractuele afspraken. Overheidsdiensten in de gezondheidszorg krijgen een betalingstermijn van 90 dagen.

Wat als deze termijnen overschreden worden? Dan heb je als schuldeiser recht om, zonder een ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 40 euro aan te rekenen voor de eigen invorderingskosten, ongeacht het bedrag van de hoofdsom.

  • Nalatigheidsintresten en schadevergoedingen

Buiten het wettelijk forfait kan je uiteraard ook bijkomende afspraken maken over andere billijke contractuele nalatigheidsintresten en schadevergoedingen. Daarenboven heb je recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten die dit vaste bedrag overschrijden. Hiermee kan je alle of een aanzienlijk deel van de erelonen en kosten van een incassobureau of raadsman recupereren.

De toepasselijke percentages bij nalatigheidsintresten worden vast bepaald in functie van de rentevoet van de Europese Centrale Bank. Deze nalatigheidsintresten belopen momenteel 8%.

  • Denk aan je algemene voorwaarden

Om nalatigheidsintresten en schadevergoeding te kunnen opeisen, zorg je er best voor dat je algemene voorwaarden op punt staan en dat de afspraken hierover helder omschreven zijn.

  • Betalingsaanmaning

Overheidsinstanties aanmanen om over te gaan tot de betaling van hun openstaande facturen verloopt gelijkaardig aan die van andere zakelijke klanten. Omdat overheden soms gebonden zijn aan specifieke voorwaarden en afspraken, is het van belang dat je als ondernemer goed geïnformeerd bent. Schakel daarom de professionele expertise in van een incassobureau als Invordering, en wees op de hoogte van de do’s en don’ts bij het toepassen van een betalingsaanmaning.

Een oplossingsgerichte aanpak met Invordering

Heb je als onderneming te maken met wanbetaling vanuit de overheid? Laat je liquiditeit en cashflow niet in gevaar brengen en schakel de expertise in van Invordering, het incassobureau van Interius Advocaten. Wij staan klaar om jou te helpen!