Arbitrage en incasso: een slecht huwelijk

Arbitrage en incasso vormen geen goede partners, en in deze blog leggen we uit waarom. Steeds meer ondernemingen raken in de problemen door te laat betaalde of zelfs onbetaalde facturen. Hebben aanmaningen en herinneringen geen enkel effect op de debiteur? Geef de zaak uit handen aan een incassopartner, zoals Invordering. Dan trekken we – als het moet – richting de rechtbank, of deurwaarder want deze behandelen incassozaken het snelst en het goedkoopst.

Arbitrage is ook een optie, maar voor het invorderen van onbetaalde facturen is dit niet ‘the way to go’. In onderstaande blog belichten we beknopt welke weg je best bewandelt, in welke situatie.

Arbitrage en incasso: een slecht huwelijk
Arbitrage en incasso: een slecht huwelijk

Incasso via arbitrage of via de gewone rechter?

Al lijkt arbitrage in eerste instantie zeer sterk op een procedure voor een ‘normale rechtbank’, toch zijn er enkele essentiële verschillen en specificaties.

Eenvoudig gezegd is arbitrage een alternatieve vorm om geschillen te beslechten op een minnelijke manier, door een onpartijdige ‘scheidsrechter’ of arbiter. Bij arbitrage gaat het enkel om particuliere rechtspraak, buiten de gewone overheidsrechter om. Arbitrage wordt doorgaans opgestart wanneer het geschilpunt een advies van een expert nodig heeft. Een arbiter geeft dan zijn aanbevelingen in een bepaald domein, zoals bijvoorbeeld bouw en vastgoed, verzekeringen, internationale handel,… .

Neigt het dispuut toch eerder naar de juridische zijde, dan doe je er goed aan om bij de gewone rechtbank aan te kloppen.

Welke richting je best volgt, bekijken wij bij Invordering graag samen met jou.

Algemene voorwaarden op punt

Een basiselement om arbitrage op te starten is dat beide partijen uitdrukkelijk akkoord zijn met de keuze voor deze alternatieve geschillenbehandeling, door de implementatie van een arbitrageclausule in de algemene voorwaarden van een contract. Invordering adviseert echter om de verschillende opties op te nemen in de overeenkomst. Dan kan er nog altijd bekeken worden of het dispuut voorgelegd wordt aan een gewone rechter of aan een arbiter.

Let wel, zoals in de titel van deze blog gesteld: arbitrage en incasso zijn geen goede match. Arbitrage is een geschikte werkwijze voor betwiste zaken. Maar voor het invorderen van onbetaalde facturen is deze weg vast en zeker nefast. Ten eerste is de kostprijs een pak duurder dan een gewone procedure. Ten tweede gaat het voor incasso veel minder snel, dan wanneer dit via de gewone rechtbank of deurwaarder zou verlopen.

Voorkomen is nog altijd beter dan procederen

Stel jezelf als ondernemer dus de vraag: staat mijn invorderingsprocedure op punt? Laat een check doen door Invordering, de gespecialiseerde incassopoot van Interius Adovcaten. Onze specialisten bekijken de algemene voorwaarden, en optimaliseren ook de debiteurenprocedure zodat je je facturen op een vlotte en efficiënte manier kan innen en je in eerste instantie geen incassoprocedure hoeft op te starten.