Afbeelding van Ronald Carreño via Pixabay

Faillissementengolf: vooral jonge, Vlaamse, kleine bedrijven gaan over de kop

De grote faillissementengolf, die vorig jaar 6.234 faillissementen telde, is vooral te wijten aan de strenge jacht op fraude en de coronacrisis. Het jaarrapport van studiebureau Graydon CreditSafe spreekt klare maar harde taal: “Het aantal ongezonde ondernemingen is sterk gegroeid. Vele bedrijven ondervinden nu ten volle de schokken die zich afgelopen jaar hebben ontplooid en maken gebruik van hun laatste reserves. Bovendien zorgt de groeiende onzekerheid op globaal niveau voor een moeilijk investeringsklimaat.” Er zijn echter verschillen op regionaal niveau, en in de sectoren.

Afbeelding van Ronald Carreño via Pixabay
De grote faillissementengolf, die vorig jaar 6.234 faillissementen telde, is vooral te wijten aan de strenge jacht op fraude en de coronacrisis. Vooral jonge, Vlaamse kleine bedrijven gaan over de kop. Afbeelding van Ronald Carreño via Pixabay

Regionale verschillen in faillissementen: Vlaanderen recordhouder

De regionale verschillen in faillissementen weerspiegelen variaties in economische dynamiek, bedrijfsomgeving en ondersteunende infrastructuren tussen de verschillende gewesten van België.

Het aantal faillissementen in het Vlaams Gewest ligt bijna een kwart hoger dan het langjarig gemiddelde. Dit is te wijten aan verschillende factoren, waaronder een zwaardere impact van economische schokken die een invloed hebben op Vlaamse bedrijven.

Daarnaast wordt Vlaanderen beschreven als dé kmo-regio bij uitstek, wat suggereert dat het een groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen heeft. Kleine bedrijven zijn vaak kwetsbaarder voor economische schommelingen en hebben mogelijk minder reserves om tegenslagen op te vangen. Dit kan verklaren waarom het aantal faillissementen in Vlaanderen hoger ligt dan het nationale gemiddelde.

Volgens deskundigen speelt de afschaffing van de Vestigingswet in Vlaanderen een significante rol. Sinds 2018 is het niet meer vereist om in bepaalde sectoren een bewijs van beroepsbekwaamheid te tonen. Het doel was om de drempel tot ondernemerschap te verlagen, maar sectororganisaties signaleren nu dat dit leidde tot een gebrek aan vak- en bedrijfstechnische kennis bij startende ondernemers, wat zichtbaar is in de faillissementscijfers. Met name in de bouwsector zou dit hebben geleid tot een hoger faillissementsrisico.

In tegenstelling tot Vlaanderen, blijft het aantal faillissementen in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder of vlak bij het gemiddelde van de voorbije 15 jaar. Dit kan worden toegeschreven aan verschillen in economische structuur, overheidsbeleid en andere regionale factoren die van invloed zijn op bedrijfsactiviteiten en stabiliteit. Ook de vestigingswetgeving is in Wallonië en Brussel nog steeds van kracht.

Sectoren

Het jaar 2023 was bijzonder onrustig voor de bouwsector, met 1.387 getroffen bedrijven in Vlaanderen, wat een stijging van 25% betekende vergeleken met 2022. Ook de Vlaamse horeca beleefde een historisch hoog aantal faillissementen, namelijk 1.102. De transportsector volgde, vooral in West-Vlaanderen, waar het opvallend zwaar getroffen werd.

Deze faillissementen resulteerden in het verlies van in totaal 11.795 banen in Vlaanderen in 2023.

Wat brengt 2024?

Er valt weinig optimisme te bespeuren voor 2024. Er liggen drie belangrijke schokken aan de basis die bedrijven het afgelopen jaar moesten trotseren:

  • De dure energie, wat veel bedrijven voelden bij de vernieuwing van hun contracten
  • De stijgende loonkosten
  • De hogere rente

Dit alles maakt dat het aantal faillissementen zich in de loop van dit jaar zal blijven verderzetten.

Schakel op tijd een incassospecialist in: Invordering staat voor je klaar!

Bescherm je bedrijf tegen de risico’s van wanbetaling door tijdig de incassodiensten van Invordering in te schakelen. Met het toenemende aantal faillissementen is het essentieel om proactief te handelen. Het ervaren team onder leiding van advocaat Freek VAN NECK staat klaar om je te begeleiden bij een specifiek incassotraject naar een effectieve oplossing.