Incasso: betalingstermijn van facturen uitgaande van KMO’s aan niet-KMO’s bedraagt vanaf 29 april 2020 maximaal 90 dagen.

Op 29 oktober 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanpassing van de ‘Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’. Hierdoor stelt de wetgever paal en perk aan de lange betalingstermijnen die grote bedrijven zich dikwijls permitteren ten aanzien van KMO’s. Deze bedroegen dikwijls 120 dagen en meer.

De betalingstermijn wordt nu beperkt in principe tot 60 dagen. Als partijen een verificatietermijn van 30 dagen overeenkomen, dan bedraagt de maximale betalingstermijn 90 kalenderdagen,

[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_quote align=”center” ]Freek Van Neck: “De nieuwe wet stelt paal en perk aan de lange betalingstermijnen van 120 dagen en meer die grote bedrijven zich dikwijls permitteren ten aanzien van KMO’s”[/gdlr_quote]

[gdlr_space height=”30px”]

De aanpassing aan de wet treedt in werking 29 april 2020.

Ter herinnering: als partijen niets overeenkomen, dan geldt, volgens de wet een betalingstermijn van dertig kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen de dag van de ontvangst van de factuur. Betaalt men niet binnen die voorziene termijn, dan begint de dag erop een intrest te lopen die momenteel 8% bedraagt.

Interius is uw ervaren partner voor incasso van onbetaalde facturen. Neem zeker een kijkje op onze website www.invordering.be.

Freek Van Neck