Verlaag je DSO-ratio en verhoog je cashflow met Invordering.be

Verlaag je DSO-ratio en verhoog je cashflow met Invordering.be

Via de DSO-ratio, de afkorting voor Days Sales Outstanding, krijg je een helder zicht op de gemiddelde betaalduur van een factuur bij een geleverde dienst of een verkocht product. Je krijgt met andere woorden een beeld van de cashflow of liquiditeitspositie van je bedrijf. Hoe lager de DSO, hoe financieel gezonder je onderneming zal zijn, want je afnemers betalen de facturen tijdig. Als ondernemer houd je de DSO-ratio best goed in de gaten. Zo kan je vroeg genoeg ingrijpen wanneer facturen te laat of niet betaald worden. Invordering.be, het incassoteam van Interius Advocaten, is daarin graag je partner, om zo je DSO te verlagen en de cashflow en liquiditeit te verbeteren.

Wat is DSO nu juist?

DSO staat voor Days Sales Outstanding en stelt je in staat op een eenvoudige manier te meten wat de gemiddelde tijd is tussen de facturatiedatum en het ontvangen van de betaling. Je DSO-ratio moet zo laag mogelijk zijn, wat wil zeggen dat je je debiteurenbeheer goed in de hand hebt.

Er zijn verschillende manieren waarop de DSO-ratio berekend wordt. De meest voorkomende formule gaat als volgt: op het einde van de maand deel je je openstaande facturen door de maandomzet. Dat cijfer vermenigvuldig je met het aantal dagen in die maand. De uitkomst is de gemiddelde termijn in dagen waarin een debiteur zijn rekening vereffent.

Verlaag je DSO-ratio en verhoog je cashflow met Invordering.be
Verlaag je DSO-ratio en verhoog je cashflow met Invordering.be

Invordering.be, specialist in debiteurenbeheer  

Bij debiteurenbeheer geldt in de eerste plaats: voorkomen is beter dan genezen. Doe op tijd een beroep op Invordering.be, en laat je bijstaan door onze invorderingsspecialisten, zodat onbetaalde facturen zich niet opstapelen en je cashflow verhoogt.

Invordering helpt je graag bij:

  • Een check op de kredietwaardigheid van je (toekomstige) klanten. Zo krijg je een beter inzicht in een potentiële zakenrelatie.
  • Het op punt zetten van je betalingsvoorwaarden. We stellen samen afspraken op voor je klant over onder andere kortere betalingstermijnen, kortingen bij een snelle betaling enzovoort. Dit nodigt je klanten uit vroeger te betalen, wat de DSO ten goede komt. Dit alles snijden we op maat in je algemene voorwaarden die we ook ruimer kunnen bekijken dan vanuit incasso-oogpunt alleen.
  • Een klantvriendelijke opvolging van je debiteuren. Invordering.be zorgt ervoor dat je klanten vlot betalen en kan je helpen een klantvriendelijk intern incassotraject op te stellen.
  • Invordering.be als externe partner. Leidt het intern incassotraject niet tot betaling, dan kan je een beroep doen op Invordering.be om je te helpen snel betaald te worden. Samen stellen we ook hier een traject op om op de meeste efficiënte wijze tot de inning over te gaan.

Incasso is meer dan het ingeven van data in een app

Incasso moet natuurlijk efficiënt gebeuren. Invordering.be staat voor efficiëntie, maar bij Invordering.be staat ook persoonlijke begeleiding en contact centraal. Samen bekijken we hoe de klant wordt benaderd en ook tijdens het incassotraject wordt samen overlegd hoe we het gaan aanpakken. Dit is belangrijk want een verkeerde keuze kan er toe leiden dat een traject veel vertraging oploopt. Met onze persoonlijke begeleiding maken we echt het verschil met onze concurrenten!

Haal ervaring in huis

Schakel Invordering.be in, en haal ervaring in huis. Ons expertenteam zorgt ervoor dat het aantal openstaande vorderingen afgebouwd worden, door een snellere betaling te stimuleren. Hoe we dat concreet aanpakken verneem je via gespecialiseerd advocaat FREEK VAN NECK.