Oplopende bedrijfsschulden leiden tot meer faillissementen

De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt in zijn halfjaarlijks risicorapport voor een toenemend
aantal faillissementen door hoog oplopende bedrijfsschulden. En dan voornamelijk in de zwaarst
getroffen sectoren, zoals de horeca en het toerisme. De wereldwijde coronapandemie laat zijn
sporen duidelijk na in ons economisch stelsel. De balansen zijn doorgaans zwak en de schuldenberg
neemt toe. Betalingsachterstanden moeten daarom op tijd aangepakt worden. De incassoafdeling
van Interius, Invordering.be, riep in dat kader een bijzonder incassotraject in het leven.

Wat ligt er aan de grondslag van deze barre economische cijfers?

  •  Massale overheidssteun om de economische schade op te vangen. Dit deed echter de
    staatsschulden snel stijgen.
  • Ondernemingen gingen grotere leningen aan om het hoofd boven water te houden.
  • Steunmaatregelen vanuit de overheid werden afgebouwd, waardoor een golf van
    faillissementen opstak en zich nog zal verderzetten.

Faillissementen komen helaas niet alleen, maar hebben ook hun weerslag op de consumenten.
Werkloosheidscijfers schieten de hoogte in en het gezinsinkomen komt onder druk te staan.
Daarnaast is er zware financiële druk op de overheidssector en op kredietverstrekkers wiens
balansen onder spanning komen te staan.

Wapen je tijdig tegen wanbetaling via Invordering.be

Luis De Guindos, vicepresident van de Europese Centrale Bank formuleert in zijn rapport optimistisch te zijn dat de financiële en economische omstandigheden terugveren. “Maar er is ook een realiteit dat de pandemie hogere schulden en verzwakte balansen nalaat, die – als ze niet worden aangepakt – tot scherpe correcties, financiële spanningen en een lange periode van zwak economisch herstel kunnen leiden.”

Oplopende bedrijfsschulden leiden tot meer faillissementen. Doe tijdig beroep op Invordering.
Heb je te maken met wanbetaling? Doe tijdig een beroep op Invordering, en start een bijzonder incassotraject op.

De weg naar economisch herstel is met andere woorden nog lang. Zorg ervoor dat je niet zelf in
moeilijk vaarwater terecht komt wegens wanbetaling en doe tijdig een beroep op Invordering. Via een bijzonder incassotraject bekom je snel resultaat op een menselijke manier. Freek VAN NECK is één van de experts, die jou als schuldeiser bijstaat en ervoor zorgt dat er een oplossing op maat gevonden wordt.