Einde moratorium: begin van een bijzonder incassotraject

Op 31 januari 2021 kwam het moratorium op faillissementen op zijn einde, wat dan voor sommige ondernemers een noodzakelijk begin vormt van een bijzonder incassotraject. Met het moratorium beschermde de federale overheid bedrijven tegen faillissementen en inbeslagnames. De opheffing zal mogelijks een storm aan faillissementen creëren. Verspreid over het jaar kan dit zelfs oplopen tot 50.000, zo verwacht handelsinformatiekantoor Graydon. Als onderneming neem je best tijdig actie om betalingsachterstanden aan te pakken. Dit kan via het bijzonder incassotraject, aangeboden door Invordering, de incassopoot van advocatenkantoor Interius.

Op zoek naar een nieuw evenwicht

Na de opheffing van het moratorium luidt nu de vraag: hoe gaan we om met de opeenstapeling van schuldvorderingen, ontstaan door de verschillende moratoria van het voorbije jaar? Het economische evenwicht zal zich opnieuw moeten herstellen, want de markt werd zwaar verstoord. Ondernemingen die voor corona al een lage levensvatbaarheid hadden, werden tijdens corona kunstmatig in leven gehouden. Ondernemingen die het wel goed deden hebben ondersteuning nodig om de economie terug op gang te trekken. Getroffen spelers hebben begeleiding nodig, en samen moet er tot een oplossing gekomen worden voor alle betrokken partijen: schuldeisers, schuldenaren en de maatschappij in zijn geheel. En daarin kan Interius een rol spelen voor jou als schuldeiser, via het bijzonder incassotraject.

Bijzonder incassotraject

In het bijzonder incassotraject schrijft Interius de debiteur aan, met de mededeling dat er een bijzondere procedure opgestart wordt om de betalingsachterstand op te lossen. Daarbij geniet de schuldenaar een aantal voordelen:

  • De rente wordt kwijtgescholden die normaal gezien aangerekend wordt.
  • Er wordt in termijnen gewerkt waarbinnen de debiteur zijn schuld kan aflossen. Daarbij kan het bedrag verlaagd worden in de eerste termijnen en stelselmatig opgetrokken worden op het ritme van de schuldenaar.

In zo’n traject komt het er op aan de goede verstandhouding te bewaren en op een aanvaardbare manier openstaande schulden te vereffenen.

Weet je hier graag meer over? Lees dan zeker het blogbericht over het bijzonder incassotraject.

Uiteraard ontwikkelen wij ook graag een incassotraject voor jou op maat.

Wens je een afspraak of bijkomende informatie? Neem dan contact op via Invordering, de incassowebsite van Interius Advocaten, of met Freek VAN NECK van Interius Advocaten.